ما برای 20 میلیون نفر در سراسر جهان 120،00 پروژه خیریه سرمایه گذاری کرده ایم.

در سراسر جهان، 20 میلیون کودک والدین خود را گم کرده اند و در یتیم خانه ها یا خیابان زندگی می کنند.

ما در یک ماموریت برای حل بحران آب و معرفی مجدد خیریه برای نسل جدید هستیم. به تیم بپیوندید.

در کار خیر شریک باشید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت موسسه خیریه خود با ما به سایت “کار با ما” مراجعه کنید. با شماره 03800000 تماس بگیرید.